Norovirusi izazivaju 90% nebakterijskih i 60% svih (bez obzira na uzročnika) akutnih gastroenteritisa.

Infekcija ovim virusima počinje iznenada, posle kratkog inkubacionog perioda (12-48h), sa mučninom, povraćanjem, vodenastim stolicama (bez krvi) i bolovima u trbuhu. Može biti praćena i umjerenom temperaturom. Oboljenje traje 1-3 dana, a imunitet koji posle njega ostaje nije solidan ni trajan, tako da se može oboljeti više puta u životu.

Virusi ove grupe su vrlo kontagiozni i mala infektivna doza je dovoljna da izazove infekciju, zbog čega se brzo širi (naročito u kolektivima). Virus se nalazi u stolici i povraćenom sadržaju (i do nekoliko dana posle oporavka, pa se može prenijetieti prljavim rukama, kontaminiranom hranom i vodom, aerosolom povraćenih tečnosti.

Dijagnoza se postavlja na osnovu kliničke slike i detekcije virusa u stolici.

Poliklinika LabPlus Zagreb
info-zg@poliklinika-labplus.hr

Medicinsko biokemijski laboratorij
Prijepoljska 19b, 10000 Zagreb
Tel: 01/2993595

Medicina rada
Maksimirska cesta 282, 10000 Zagreb
Tel: 01/2929502

Mikrobiologija
Maksimirska cesta 282, 10000 Zagreb
Tel: 01/7987480

Poliklinika LabPlus Split
info-st@poliklinika-labplus.hr

Medicinsko biokemijski laboratorij
Dubrovačka 1, (ulaz sa Poljičke ceste). 
21000 Split, Tel: 021/789789

BRZI KONTAKT


© Poliklinika LabPlus

KONTAKTIRAJTE NAS