Ambulanta
za dijabetes

Pružamo sveobuhvatni i individualni pristup u dijagnostici, liječenju i edukaciji osoba oboljelih od šećerne bolesti.

prof.dr.sc. Nikica Car, dr.med.

Iznimno smo ponosni što je dr. Nikica Car novo pojačanje u timu poliklinike Labplus od prosinca 2021. U nastavku donosimo rezime biografije:

Rođen je 1948. godine u Zagrebu. 

  1. godine diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu.  
  2. godine obranio je magistarski rad “Utjecaj kadmija na strukturu poliribosoma u jetri miša”.

Od 1979. do 2013 godine radi u Sveučilišnoj klinici za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma Vuk Vrhovac.

  1. završio je Poslijediplomski studij iz dijabetologije. 
  2. godine položio je specijalistički ispit iz interne medicine. 
  3. godine je obranio doktorsku disertaciju s naslovom “Razina gastrina u insulin-ovisnom obliku šećerne bolesti i dijabetičkoj gastroenteropatiji”.

1980.godine započinje karijeru na Medicinskom fakultetu u Zagrebu.

  1. godine je postao profesor na Katedri za internu medicinu Medicinskog fakulteta u Zagrebu.

U razdoblju od ožujka 2015. do listopada 2021. osnovao je i vodio prvu polikliniku za osobe oboljele od šećerne bolesti Diamelli.

Najveći dio svog radnog vijeka proveo je radeći na Kliničkom odjelu Sveučilišne klinike Vuk Vrhovac, od mjesta specijaliste dijabetologa endokrinologa do Voditelja kliničkog odjela, odnosno, Predstojnika Sveučilišne klinike Vuk Vrhovac. Radeći desetljećima s bolesnicima oboljelim od šećerne bolesti, sudjelovao je u liječenju te primjenjivao sve svjetske metode liječenja oboljelih.

Brojna su područja njegovog interesa, od osnovnih metoda liječenja šećerne bolesti pa do sofisticiranih dijagnostičkih postupaka i liječenja komplikacija. Od toga posebno treba istaknuti veliko kliničko iskustvo u liječenju dijabetičkog stopala, probavnih smetnji povezanih sa šećernom bolešću, smetnji potencije u muškaraca kao i smetnje spolnosti u žena, niskog krvnog tlaka kao posljedice vegetativne dijabetičke neuropatije, liječenje proksimalne dijabetičke polineuropatije, liječenje Charcot-ove artropatije, kardiovaskularnih poremećaja te poremećaja u metabolizmu lipida.

Osim navedenih kroničnih komplikacija šećerne bolesti, provodio je liječenje bolesnika s akutnim komplikacijama poput dijabetičke ketoacidoze i kome, te hiperosmolalarnog stanja kao i hipoglikemijske kome. Treba napomenuti i kliničko iskustvo u korištenju lokalnog hiperbaričnog liječenja ulkusa stopala kao prvi u ovom području.

Sudjelovao je u radu brojnih poslijediplomskih tečajeva, simpozija i kongresa iz područja dijabetologije u našoj zemlji i inozemstvu. Autor je preko stotine stručnih i znanstvenih radova koji su objavljeni u Hrvatskoj i inozemstvu. Također je sudjelovao u pisanju različitih priručnika te knjige iz interne medicine. Mentor je brojnim pristupnicima u izradi magistarskih i doktorskih dizertacija. 

Član je Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatske liječničke komore, Hrvatskog društva za dijabetes i poremećaje metabolizma, Hrvatskog endokrinološkog društva, ADA-e (American Diabetes Association) i EASD-a (European Association for Study of Diabetes), zamjenik je glavnog urednika časopisa Diabetologia Croatica.Također je član Odbora za dijabetičko stopalo – International Diabetic Federation.

Federation.

Vrhunska kvaliteta

Kvaliteta i efikasnost su naši osnovni postulati, oni jesu i uvijek će biti ključ našeg uspjeha i čine nas pouzdanim i kompetentnim partnerom  liječnicima, medicinskim osoblju, ordinacijama, osiguravajućim društvima, firmama kao i pojedincima.

Poliklinika LabPlus Zagreb
info-zg@poliklinika-labplus.hr

Medicinsko biokemijski laboratorij
Prijepoljska 19b, 10000 Zagreb
Tel: 01/2993595

Medicina rada
Maksimirska cesta 282, 10000 Zagreb
Tel: 01/2929502

Mikrobiologija
Maksimirska cesta 282, 10000 Zagreb
Tel: 01/7987480

Poliklinika LabPlus Split
info-st@poliklinika-labplus.hr

Medicinsko biokemijski laboratorij
Dubrovačka 1, (ulaz sa Poljičke ceste). 
21000 Split, Tel: 021/789789

BRZI KONTAKT


© Poliklinika LabPlus

KONTAKTIRAJTE NAS