Medicinsko
biokemijski i mikrobiološki laboratorij

Laboratorij (od latinske riječi labor = “posao” ili “rad”) organizacijsko- je radna cjelina u kojoj se izvode različita ispitivanja posebnom opremom i uređajima.

Poliklinika LabPlus posluje i radi poštujući sve zahtjeve kontrole kvaliteta rada laboratorija u pogledu opreme, ljudskih resursa, potrošnog materijala, reagenasa i načina rada bazirajući se na principima dobre laboratorijske prakse.

Najsuvremenija tehnologija

Medicinsko-biokemijski i mikrobiološki laboratorij Poliklinike LabPlus raspolažu ispitnom opremom najnovije tehnologije i zapošljavaju iskusne i profesionalne stručnjake koji za fokus u procesu rada imaju postizanje preciznih i pouzdanih rezultata u domenu laboratorijske i mikrobiološke dijagnostike.

Vrhunska kvaliteta

Kvaliteta i efikasnost su naši osnovni postulati, oni jesu i uvijek će biti ključ našeg uspjeha i čine nas pouzdanim i kompetentnim partnerom  liječnicima, medicinskim osoblju, ordinacijama, osiguravajućim društvima, firmama kao i pojedincima.

Poliklinika LabPlus Zagreb
info-zg@poliklinika-labplus.hr

Medicinsko biokemijski laboratorij
Prijepoljska 19b, 10000 Zagreb
Tel: 01/2993595

Medicina rada
Maksimirska cesta 282, 10000 Zagreb
Tel: 01/2929502

Mikrobiologija
Maksimirska cesta 282, 10000 Zagreb
Tel: 01/7987480

Poliklinika LabPlus Split
info-st@poliklinika-labplus.hr

Medicinsko biokemijski laboratorij
Dubrovačka 1, (ulaz sa Poljičke ceste). 
21000 Split, Tel: 021/789789

BRZI KONTAKT


© Poliklinika LabPlus

KONTAKTIRAJTE NAS