Slobodni tiroksin (fT4) je fiziološki aktivna komponenta tiroksina. Određivanje slobodnog tiroksina je važan element u rutinskoj kliničkoj dijagnostici, a u slučaju sumnje na poremećenu funkciju štitnjače ga je potrebno kombinirati s TSH.

Najveći dio i ovog hormona se veže na transportne proteine.

Referentne vrijednosti:

Muškarci i žene: 12 – 22 pmol/L 

Žene:

Trudnoća:

  1. trimestar: 9,0 – 25,7 pmol/L
  2. i 3. trimestar: 6,4 – 20,6 pmol/L

Povišeno:

U toksičnoj guši, toksičnoj nodularnoj guši, hipertiroidizmu, akutnoj psihijatrijskoj bolesti, anoreksiji nervosa.

 

Sniženo:

Snižene vrijednosti mogu se naći u hipotiroidizmu, kroničnom oštećenju bubrega te pre-eklampsiji.

Poliklinika LabPlus Zagreb
info-zg@poliklinika-labplus.hr

Medicinsko biokemijski laboratorij
Prijepoljska 19b, 10000 Zagreb
Tel: 01/2993595

Medicina rada
Maksimirska cesta 282, 10000 Zagreb
Tel: 01/2929502

Mikrobiologija
Maksimirska cesta 282, 10000 Zagreb
Tel: 01/7987480

Poliklinika LabPlus Split
info-st@poliklinika-labplus.hr

Medicinsko biokemijski laboratorij
Dubrovačka 1, (ulaz sa Poljičke ceste). 
21000 Split, Tel: 021/789789

BRZI KONTAKT


© Poliklinika LabPlus

KONTAKTIRAJTE NAS