Mikroalbumin (mikroalbuminurija)

Mikroalbuminurija se određuje radi otkrivanja početnog oštećenja bubrega i to posebno kod pacijenata sa dijabetes mellitusom ili sa hipertenzijom (povišenim krvnim tlakom).

Uzorak:

Parametar se određuje u uzorku urina i to:

– u prvom jutarnjem uzorku urina ili alternativno u bilo kom pojedinačnom uzorku urina (sakupljanje uzorka za pregled urina) ili

– u uzorku urina koji se sakuplja tokom 24h (24h urin – uputstvo za sakupljanje).

O parametru:

Ovo testiranje se koristi za rano otkrivanje oštećenja bubrega, posebno kod ljudi koji boluju od dijabetesa ili povišenog krvnog tlaka, kod kojih postoji povišen rizik od narušavanja bubrežne funkcije. Takođe, mikroalbuminurija je nalaz karakterističan i za sve ostale bubrežne bolesti kod kojih je povećana propustljivost filtracione barijere. Određivanje mikroalbuminurije se koristi procjeni napredovanja bolesti bubrega, kao i za procjenu rizika od oboljevanja i smrtnosti od kardiovaskularnih bolesti.

Osnovna funkcija bubrega je eliminacija krajnjih proizvoda metabolizma i viška različitih supstanci koje organizmu nisu potrebne. Krv ulazi pod velikim pritiskom u bubreg, gde se „sudara“ sa filtracionom membranom. Kroz tu filtracionu membranu prolazi voda i mnoge male molekule. Daljim prolaskom kroz strukture bubrega, različiti regulatorni mehanizmi utječu na to da li će se voda i filtrirane molekule vratiti u krvotok ili će se izlučiti urinom, u zavisnosti od potreba organizma. Veliki proteini ne prolaze kroz filtracionu membranu u bubrezima. Albumin je najvažniji protein krvi koji se u cirkulaciji nalazi u visokim koncentracijama.

Mikroalbuminurija predstavlja određivanje male količine albumina koja je izlučena urinom.

Ova analiza je od izuzetnog značaja za otkrivanje početnog oštećenja bubrega, kada je moguće primenom posebne terapije zaustaviti progres bubrežne bolesti ili povratiti normalnu funkciju bubrega.

Zbog toga što je poznato da ovaj parametar podleže varijacijama, potrebno je dokazati povećan gubitak albumina urinom u najmanje dva od tri različita uzorka koji su sakupljeni u razmaku od nekoliko tjedana (najbolje u toku 1 meseca).

Poliklinika LabPlus Zagreb
info-zg@poliklinika-labplus.hr

Medicinsko biokemijski laboratorij
Prijepoljska 19b, 10000 Zagreb
Tel: 01/2993595

Medicina rada
Maksimirska cesta 282, 10000 Zagreb
Tel: 01/2929502

Mikrobiologija
Maksimirska cesta 282, 10000 Zagreb
Tel: 01/7987480

Poliklinika LabPlus Split
info-st@poliklinika-labplus.hr

Medicinsko biokemijski laboratorij
Dubrovačka 1, (ulaz sa Poljičke ceste). 
21000 Split, Tel: 021/789789

BRZI KONTAKT


© Poliklinika LabPlus

Loading...
KONTAKTIRAJTE NAS