Jedan od najznačajnijih enzima srčanog mišića koji sudjeluje u energetskom metabolizmu srca je kreatin kinaza (CK). Ukupna aktivnost CK u serumu jedan je od najstarijih dijagnostički specifičnih pokazatelja akutnog infarkta miokarda, posebno ako se prate dinamičke promjene njene aktivnosti u serumu.

Prema rasporedjeli u organima, smatra se da je CK-MM mišićni, CK-BB moždani, CK-MB srčani izoenzim, dok se oznaka CK-Mi-Mi odnosi na mitohondrijalnu izoformu. Ukupna aktivnost CK u serumu smjesa je aktivnosti citoplazmatskih dinamičkih izoenzima CK-MM, CK-MB i CK-BB, njihovih posttranslacijskih modificiranih oblika, te aktivnosti makro-CK. U serumu zdravih osoba ukupna se aktivnosti većinom odnosi na CK-MM, dok su ostali oblici i varijante prisutni samo u tragovima, ili se i ne mogu dokazati.

CK-MB

Klasični klinički marker akutnog infarkta miokarda, nešto je veće specifičnosti od mioglobulina. Koncentracija CK-MB kao ranog markera oštećenja miokarda raste 2-6 sati od pojave infarkta, a može dostizati povišenja i do 2-3 dana nakog infarkta.

Uzroci povišenih vrijednosti:

 1. Infarkt miokarda (MI)
 2. Miokarditis (myocarditis)
 3. Perikarditis (pericarditis)
 4.    Distrofija mišića (muscular dystrophy)
 5. Defibrilacija srca (cardiac defibrillation)
 6. Operacije srca (cardiac surgery)
 7. Ekstenzivna rabdomijeloza (extensive rhabdomyolysis)
 8. Naporne vježbe-trening – trkači maratona (strenuous exercise – marathon runners)
 9. Miješana bolest vezivnog tkiva (mixed connective tissue disease)
 10. Kardiomiopatija (cardiomyopathy)
 11. Hipotermija (hypothermia)

Poliklinika LabPlus Zagreb
info-zg@poliklinika-labplus.hr

Medicinsko biokemijski laboratorij
Prijepoljska 19b, 10000 Zagreb
Tel: 01/2993595

Medicina rada
Maksimirska cesta 282, 10000 Zagreb
Tel: 01/2929502

Mikrobiologija
Maksimirska cesta 282, 10000 Zagreb
Tel: 01/7987480

Poliklinika LabPlus Split
info-st@poliklinika-labplus.hr

Medicinsko biokemijski laboratorij
Dubrovačka 1, (ulaz sa Poljičke ceste). 
21000 Split, Tel: 021/789789

BRZI KONTAKT


© Poliklinika LabPlus

KONTAKTIRAJTE NAS