Elektroforetskom tehnikom serumski proteini razdvajaju se u 5 glavnih frakcija. 2/3 proteina su albumini, dok su ostatak globulini.

Alfa1 globulini sačinjavaju: α1 lipoprotein, α1 antitripsin, kiseli glikoprotein. α2 globulini obuhvaćaju: α2 makroglobulin, α2 lipoprotein, haptoglobin, ceruloplazmin i Hs glikoprotein.

Beta globulini obuhvaćaju: β lipoprotein, transferin, hemopeksin, plazminogen, β glikoprotein, fibrinogen. Gama globilini sadrže imunoglobuline IgM, IgA, IgG, IgD, IgE. Globulini su heterogena grupa.

Kod hereditarnih bolesti može jedna frakcija proteina nedostajati (agamaglobulinemija, hipoalbiminemija). Kod bolesnika s multipnim mijelomom monoklonalni protein se javlja u području γ globulina, između β i γ globulina ili u zoni α2 globulina.

Bolesnici s cirozom jetre često imaju snižene albumine i povišene globulinske frakcije.

Neki bolesniki koji boluju od karcinoma imaju snižene γ globuline i albumine, a povišene α i β globuline, slično je tako kod nefrotičnog sindroma.

Referentne vrijednosti:

albumin: 57 – 69 %

α1: 1.7 – 3.9 %

α2: 5.0 – 9.5%

β: 7.5 – 12.3%

γ: 12.7 – 22.1%

dijagnostička značajnost:

javlja se kod hiperimunoglobulinemija, kod poliklonalnih i monoklonalnih gamapatija.

– povezana je s gubitkom proteina i akutnim opekotinama

Poliklinika LabPlus Zagreb
info-zg@poliklinika-labplus.hr

Medicinsko biokemijski laboratorij
Prijepoljska 19b, 10000 Zagreb
Tel: 01/2993595

Medicina rada
Maksimirska cesta 282, 10000 Zagreb
Tel: 01/2929502

Mikrobiologija
Maksimirska cesta 282, 10000 Zagreb
Tel: 01/7987480

Poliklinika LabPlus Split
info-st@poliklinika-labplus.hr

Medicinsko biokemijski laboratorij
Dubrovačka 1, (ulaz sa Poljičke ceste). 
21000 Split, Tel: 021/789789

BRZI KONTAKT


© Poliklinika LabPlus

KONTAKTIRAJTE NAS