Clostridium Difficile je osnovni uzrok dijareje koja je u vezi sa antibioticima kolitisa pseudomembrane. To je danas jedan od najčešće detektiranih patogena i važan je uzrok infekcija u bolnicama i staračkim domovima. Organizam je izoliran iz različitih prirodnih stanovnika, uključujući zemlju, sjeno, pijesak, izmet različitih velikih sisavaca (krava, magaraca i konja), i od psa, mačke i ljudskog izmeta. C.difficile proizvodi najmanje tri potencijalna virusna faktora od kojih su Toxin A i Toxin B najvažniji u patogenezi bolesti koje su u vezi sa Clostridium difficile.

Toxin A je enterotoksin, što znači da se miješa sa citoskeletonom intestinalnih epitelnih stanica, čineći ih nefunkcionalnim, dok je Toxin B citotoksin koji izaziva jake citopoatične efekte u kulturama tkiva stanica.S obzirom da svi lanci Clostridium difficile ne proizvode toksine i otprilike 2% zdravih odraslih ljudi kao i do otprilike 50% djece mlađe od 2 godine mogu biti kolonizirane sa Clostridium dificile, detekcija toksina (Toxin A i Toxin B) u uzorcima stolice pacijenata sa dijarejom je značajnije od detekcije bakterija.

Poliklinika LabPlus Zagreb
info-zg@poliklinika-labplus.hr

Medicinsko biokemijski laboratorij
Prijepoljska 19b, 10000 Zagreb
Tel: 01/2993595

Medicina rada
Maksimirska cesta 282, 10000 Zagreb
Tel: 01/2929502

Mikrobiologija
Maksimirska cesta 282, 10000 Zagreb
Tel: 01/7987480

Poliklinika LabPlus Split
info-st@poliklinika-labplus.hr

Medicinsko biokemijski laboratorij
Dubrovačka 1, (ulaz sa Poljičke ceste). 
21000 Split, Tel: 021/789789

BRZI KONTAKT


© Poliklinika LabPlus

KONTAKTIRAJTE NAS