U procesu biosinteze insulina, C-peptid se formira kao nus proizvod zajedno sa insulinom, c-peptid ima duži poluživot (oko 35 minuta) od insulina; 5 do 10 puta viša koncentracija c-peptida se održava u cirkulaciji i manje oscilira nego insulin. Koncentracije c-peptida su zbog toga povišene kod renalnih oboljenja. Koncentracija u urinu je 20-50 puta viša nego u serumu.

Određivanje c-peptida, insulina i glukoze se koristi kao pomoć u diferencijalnoj dijagnozi hipoglikemija (umjetna hipoglikemija ili hipoglikemija prouzrokovana hiperinsulinemijom) da bi se utvrdilo adekvatno liječenje i terapija pacijentu.

Određivanje c-peptida može zbog toga biti pomoć u procijeni funkcije rezidualnih β-stanica u ranom stadiju dijabetesa tipa 1 i u diferencijalnoj dijagnozi latentnog autoimunog dijabetesa kod odraslih (LADA) i tipa 2 dijabetesa.

Određivanje c-peptida se također koristi za procjenu uspijeha transplantacije i za praćenje nakon pankreaktomije.

Urinski c-peptid se određuje kada je potrebna kontinuirana procijena funkcija β-stanica ili kada nije praktično često uzimanje krvi (npr. kod djece). Ekskrecija c-peptida u urinu se koristila za procijenu pankreasne funkcije u gestacionom dijabetesu i kod pacijenata sa nestabilnom glikemijskom kontrolom u insulin-zavisnomm dijabetes melitusu(IDDM).

Povišeni nivoi c-peptida mogu nastati od povećane aktivnosti β-stanica uočene u hiperinsulinemiji, renalnoj insuficijenciji i gojaznosti.

Korelacija je također nađena između povišenih nivoa c-peptida i povećane hiperlipoproteinemije i hipertenzije. Sniženi nivoi c-peptida su uočeni kod: gladovanja, lažne hipoglikemije, hipoinsulinemije (NIDDM, IDDM), Adisonove bolesti  

Zbog toga njegova dijagnostička važnost zaostaje za onom koja pripada inzulinu, i pored toga ipak je bolji laboratorijski pokazatelj u praćenju liječenja šećerne bolesti ovisne o inzulinu.

Mjerenje koncentracije C-peptida u mokraći pouzdani je pokazatelj proizvedenog inzulina, naročito kada se određuje ukupna dnevna ekskrecija hormona.

Uzroci povišenih vrijednosti:

  1. Inzulinoma (Insulinoma)
  2. Primjena lijeka sulfoniluree (sulfonylurea administration)

Uzroci sniženih vrijednosti:

1. Inzulin ovisan Diabetes mellitus (IDDM)

2. Primjena inzulina (factitious insulin administration)

Poliklinika LabPlus Zagreb
info-zg@poliklinika-labplus.hr

Medicinsko biokemijski laboratorij
Prijepoljska 19b, 10000 Zagreb
Tel: 01/2993595

Medicina rada
Maksimirska cesta 282, 10000 Zagreb
Tel: 01/2929502

Mikrobiologija
Maksimirska cesta 282, 10000 Zagreb
Tel: 01/7987480

Poliklinika LabPlus Split
info-st@poliklinika-labplus.hr

Medicinsko biokemijski laboratorij
Dubrovačka 1, (ulaz sa Poljičke ceste). 
21000 Split, Tel: 021/789789

BRZI KONTAKT


© Poliklinika LabPlus

KONTAKTIRAJTE NAS