Reumatoidni artritis (RA) jedna je od najčešćih autoimunih bolesti. Dosadašnji testovi za dijagnozu Reumatoidni artritis (RA)  – reumatoidni faktor i CRP nedovoljno su specifični za Reumatoidni artritis (RA). Nedavno se otkrilo da je u serumu osoba s Reumatoidni artritis (RA), citrulin ciljni peptid različitih auto-anititjela kao anti-perinuklearni faktor, anti-keratin antitijelo, itd. Na tome se zasniva određivanje anti-CCP (antitijela na ciklički citrulinski peptid), koja je visoko specifična za Reumatoidni artritis.

 Referentne vrijednosti Muškarci i žene: 17 U/mL 

Povišeno Jedna od najvažnijih dijagnostičkih prednosti antitijela anti-CCP je njihova prisutnost u ranoj fazi Reumatoidni artritis (<1 god). Prema nekim istraživanjima, antitijela na CCP prethode kliničkim simptomima i do 10 godina. Također je vrlo dobar prognostički biljeg za razlikovanje erozivnog od ne-erozivnog oblika Reumatoidni artritis. Pretpostavlja se da bi povremeno određivanje anti-CCP u osoba s povećanim rizikom za razvoj Reumatoidni artritis (genetička predispozicija) omogućilo raniju primjenu terapije u onih sa stalnim porastom koncentracije anti-CCP.

Poliklinika LabPlus Zagreb
info-zg@poliklinika-labplus.hr

Medicinsko biokemijski laboratorij
Prijepoljska 19b, 10000 Zagreb
Tel: 01/2993595

Medicina rada
Maksimirska cesta 282, 10000 Zagreb
Tel: 01/2929502

Mikrobiologija
Maksimirska cesta 282, 10000 Zagreb
Tel: 01/7987480

Poliklinika LabPlus Split
info-st@poliklinika-labplus.hr

Medicinsko biokemijski laboratorij
Dubrovačka 1, (ulaz sa Poljičke ceste). 
21000 Split, Tel: 021/789789

BRZI KONTAKT


© Poliklinika LabPlus

KONTAKTIRAJTE NAS