β-cross laps je degradacijski produkt kolagena tipa I u humanom serumu i plazmi i služi za procjenu resorpcije kosti. Može služiti za praćenje antiresorptivne terapije (bifosfonati, hormonska terapija) kod žena u postmenopauzi i za individualnu dijagnozu osteopenije.

Referentne vrijednosti:

Muškarci:

0.14 – 0.70 g/L

Žene prije menopauze:

0,14 – 0,57 g/L

Žene poslije menopauze:

0,23 – 1,01 g/L

Povišeno Kod oboljenja paratiroidne žlijezde (povišen PTH!), nedostatka vitamina D, karcinoma s metastazama u kostima, osteoporoze, dugotrajnog mirovanje (ležanje u krevetu). Sniženo Sniženje se može javiti nakon terapije nekim lijekovima (hormoni: nadomjesna terapija u menopauzi, estrogeni nakon menopauze; bifosfonati)

Za ovu je pretragu potrebno biti natašte.

Poliklinika LabPlus Zagreb
info-zg@poliklinika-labplus.hr

Medicinsko biokemijski laboratorij
Prijepoljska 19b, 10000 Zagreb
Tel: 01/2993595

Medicina rada
Maksimirska cesta 282, 10000 Zagreb
Tel: 01/2929502

Mikrobiologija
Maksimirska cesta 282, 10000 Zagreb
Tel: 01/7987480

Poliklinika LabPlus Split
info-st@poliklinika-labplus.hr

Medicinsko biokemijski laboratorij
Dubrovačka 1, (ulaz sa Poljičke ceste). 
21000 Split, Tel: 021/789789

BRZI KONTAKT


© Poliklinika LabPlus

KONTAKTIRAJTE NAS