Vitamin B12 je u vodi topljivi vitamin s vrlo važnom ulogom u različitim metaboličkim i sintetskim putovima.

Naziv “vitamin B12” općenito se koristi za skupinu sličnih spojeva koji sadrže kobalt.

Nedostatak može dovesti do anemije i nekih neuroloških oštećenja. U ljudsko tijelo dolazi proteinskom prehranom.

Nastaje u životinjskom organizmu ili uz pomoć mikroorganizama. Pepsin i želučana kiselina oslobađaju ga od proteina, a u krvotok ulazi resorpcijom iz crijeva.

Referentne vrijednosti:

Muškarci i žene: 145 – 637 pmol/L

Uzrok nedostatku može biti loša prehrana:

– vegetarijanska prehrana (10-20 godina takove prehrane, naročito u trudnoći)

– loša prehrana (starije osobe)

– intestinalna malapsorpcija (Crohn-ova bolest, resekcija crijeva itd.

Oboljenja koje uzrokuje nedostatak vitamina B12 mogu biti perniciozna anemija, neuropatija, makrocitne smetnje (makrocitoza, (MCV > 96 fL), hipersegmentacija neutrofilnih granulocita) ili autoimuni gastritis s atrofijom sluznice želuca.

Za pretragu treba na vađenje krvi doći natašte

Poliklinika LabPlus Zagreb
info-zg@poliklinika-labplus.hr

Medicinsko biokemijski laboratorij
Prijepoljska 19b, 10000 Zagreb
Tel: 01/2993595

Medicina rada
Maksimirska cesta 282, 10000 Zagreb
Tel: 01/2929502

Mikrobiologija
Maksimirska cesta 282, 10000 Zagreb
Tel: 01/7987480

Poliklinika LabPlus Split
info-st@poliklinika-labplus.hr

Medicinsko biokemijski laboratorij
Dubrovačka 1, (ulaz sa Poljičke ceste). 
21000 Split, Tel: 021/789789

BRZI KONTAKT


© Poliklinika LabPlus

Loading...
KONTAKTIRAJTE NAS