Serološko testiranje antitijela COVID-19 laboratorijska je pretraga kojim se utvrđuju protutijela specifična za SARS-CoV-2 virus, a njihova prisutnost upućuje na prijašnju infekciju.

Ovo testiranje ne služi za dijagnosticiranje bolesti COVID-19. Akutnu SARS-CoV-2 infekciju u našem laboratoriju dokazujemo brzim SARS-CoV-2 antigenskim testom.

Serološko testiranje namijenjeno je zdravim osobama koje žele utvrditi jesu li bile izložene korona virusu.

Stvaranje protutijela na virus SARS-CoV-2

Gotovo svi imunokompetentni pojedinci razvit će imunosni odgovor nakon infekcije virusom SARS-CoV-2. IgM i IgG protutijela mogu se pojaviti gotovo istovremeno u serumu 2 do 3 tjedna nakon početka bolesti. Zbog toga je neuobičajena pojava IgM protutijela bez IgG protutijela. Kinetika IgA protutijela u serumu još uvijek je nedovoljno poznata. Koliko dugo ostaju IgM i IgG protutijela nakon infekcije još uvijek nije poznato. Prema tome, odsutnost mjerljivih IgM ili IgG protutijela ne isključuje nužno prijašnju infekciju. Čini se da je ponovno obolijevanje od COVID-19 izrazito rijetko, što upućuje na to da prisutnost protutijela može značiti barem kratkotrajnu imunost na infekciju virusom SARS-CoV-2. U prilog tome govore podaci da je infekcija u primata izazvala stvaranje protutijela i da su ih ona štitila od ponovne infekcije. Osim toga, razvoj protutijela u ljudi korelira s izraženim padom broja kopija virusa u respiratornom traktu. Uzevši oboje u obzir, protutijela bi mogla smanjivati zaraznost i pružati osobi određenu razinu zaštite od ponovne infekcije. Međutim, još uvijek nije jasno u kojoj mjeri su osobe s protutijelima zaštićene od ponovne infekcije niti koja koncentracija protutijela je dovoljna za zaštitu.

Vrste seroloških testova u uporabi

Postoje testovi koji otkrivaju vezujuća protutijela i testovi koji otkrivaju neutralizirajuća protutijela. Budući da ne postoje odobreni testovi za neutralizirajuća protutijela, u širokoj uporabi su testovi koji otkrivaju vezujuća protutijela. Dvije su vrste takvih testova: brzi (uz pacijenta) i profesionalni laboratorijski testovi koji koriste ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) ili CLIA (chemiluminescent immunoassay) metode. U uporabi je više seroloških testova s odobrenjem američke Administracije za hranu i lijekove (FDA) koja je neovisno procijenila njihove karakteristike.

Rezultati svih trenutno odobrenih testova su kvalitativni, dakle pozitivni (protutijela su prisutna) ili negativni (protutijela nisu prisutna). U laboratoriju Poliklinike LabPlus koristi se automatizirani imunotest s elektrokemiluminiscentnom detekcijom (ECLIA, electrochemiluminescent immunoassay) tvrtke Roche koji otkriva ukupna protutijela, dakle klase IgM, IgG i IgA zajedno. Test je visokospecifičan (99.8 %) i osigurava visoku pozitivnu prediktivnu vrijednost. Trenutno nije potvrđeno jesu li bolji testovi koji testiraju samo IgG, IgM i IgG ili ukupna protutijela.

Ograničenja seroloških testova

Mnogi aspekti imunosnog odgovora na infekciju virusom SARS-CoV-2 još uvijek su nepoznanica. Kinetiku stvaranja protutijela, trajnost protutijela, njihova sposobnost da štite od ponove infekcije, zaštitni titar neutralizirajućih protutijela i korelacija titra vezujućih protutijela s titrom neutralizirajućih protutijela još treba istražiti. S obzirom na sve to, prisutnost protutijela ne može se izjednačiti s imunošću na SARS-CoV-2 infekciju.

Neki testovi mogu davati lažno pozitivne rezultate u križnoj reakciji s drugim koronavirusima, primjerice onima koji izazivaju običnu prehladu. Neke osobe nikad ne razviju mjerljivu količinu protutijela nakon infekcije koronavirusom. Kod drugih, ta će količina s vremenom pasti na koncentracije koje više nisu mjerljive. IgM i IgG protutijela stvaraju se 1 do 3 tjedna nakon infekcije. Zbog toga serološki testovi ne upućuju sa sigurnošću na prisutnost ili odsutnost trenutne ili prijašnje infekcije virusom SARS-CoV-2.

Preporuke američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) za uporabu seroloških testova

  • Treba koristiti serološke testove koji imaju odobrenje američke Administracije za hranu i lijekove (FDA)
  • Rezultate treba tumačiti u kontekstu očekivanih prediktivnih vrijednosti, pozitivnih i negativnih
  • Pozitivnu prediktivnu vrijednost treba optimizirati tako da se odabere test dovoljno visoke specifičnosti (> 99.5%)
  • Trenutno ne postoji veća vrijednost testova u odnosu na druge s obzirom na klasu imunoglobulina koji se određuju, dakle jednako su vrijedni testovi koji testiraju samo IgG, IgM i IgG ili ukupna protutijela (IgM, IgG i IgA)
  • Serološke testove ne treba koristiti da bi se odredio imunološki status pojedinaca dok se ne dokaže prisutnost i trajanje imunosti koju pruža prisutnost protutijela
  • Serološko testiranje može se ponuditi kao pomoćna metoda u dijagnostici akutnog COVID-19 u osoba koje liječniku dolaze u kasnijoj fazi bolesti. Osobama sa simptomima koji traju od 9 do 14 dana može se ponuditi serološko testiranje zajedno s preporučenim metodama otkrivanja virusa (PCR) ili testovima detekcije antigena virusa. U tom periodu osjetljivost otkrivanja nukleinske kiseline virusa (PCR) pada, a osjetljivost serološkog testiranja raste
  • Serološko testiranje kao jedini test ne smije se koristiti da bi se utvrdila SARS-CoV-2 infekcija ili reinfekcija. Protutijela ne moraju biti prisutna kod osoba koje se testiraju u ranoj fazi bolesti, dakle prije nego se razviju protutijela, kao ni kod osoba koje nikad ne razviju mjerljivu količinu protutijela nakon infekcije. Nadalje, prisutnost protutijela može upućivati na prijašnju infekciju i ne mora biti u vezi s trenutnom bolešću.
  • Prisutnost protutijela upućuje na prijašnju infekciju, međutim dok se ne utvrdi postojanje i trajnost imunosti ne može se pretpostaviti da su osobe s pozitivnim protutijelima, bilo ukupnim, IgM, IgG ili IgA zaštićene od buduće infekcije
  • Asimptomatske osobe s pozitivnim serološkim testom bez anamneze nedavne COVID-19 infekcije imaju malu vjerojatnost aktivne infekcije, ali trebaju se pridržavati svih propisanih mjera prevencije infekcije virusom SARS-CoV-2
  • Osobe koje su imale simptome COVID-19 ili im je bolest potvrđena trebaju se pridržavati uputa nadležnih službi kada nastaviti s redovnim aktivnostima, uključujući i posao, bez obzira na prisutnost protutijela
  • Zdravstveni djelatnici s pozitivnim serološkim testom moraju nastaviti s uobičajenim kliničkim praksama i korištenjem osobne zaštitne opreme

IZVOR: www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/resources/antibody-tests-guidelines.html

Dr.sc. Goran Ferenčak, specijalist medicinske biokemije
Voditelj medicinsko-biokemijskog laboratorija,
Poliklinika LabPlus, Zagreb

U laboratoriju Poliklinike LabPlus koristimo automatizirani imunotest s elektrokemiluminiscentnom detekcijom (ECLIA, electrochemiluminescent immunoassay) tvrtke Roche koji otkriva ukupna protutijela, dakle klase IgM, IgG i IgA zajedno. Test je visokospecifičan (99.8 %) i osigurava visoku pozitivnu prediktivnu vrijednost.

Koja vrsta uzoraka se koristiti za testiranje?
Za testiranje se koristiti uzorak seruma ili plazme.

Cijena: Cijena serološkog testiranja protutijela specifičnih za SARS-CoV-2 virus iznosi 300kn.

Priprema: Za testiranje nije potrebna priprema, dolazak natašte ni prethodna najava dolaska.

Nalazi: Rezultati testiranja gotovi su isti dan, odnosno u roku 2-3 sata od zaprimanja uzorka u laboratorij.

Za više informacija o ovoj pretrazi/testu
molimo vas da nas kontaktirate na:
01 4673 648 ili info@poliklinika-labplus.hr

Poliklinika LabPlus Zagreb
info-zg@poliklinika-labplus.hr

Medicinsko biokemijski laboratorij
Prijepoljska 19b, 10000 Zagreb
Tel: 01/2993595

Medicina rada
Maksimirska cesta 282, 10000 Zagreb
Tel: 01/2929502

Mikrobiologija
Maksimirska cesta 282, 10000 Zagreb
Tel: 01/7987480

Poliklinika LabPlus Split
info-st@poliklinika-labplus.hr

Medicinsko biokemijski laboratorij
Dubrovačka 1, (ulaz sa Poljičke ceste). 
21000 Split, Tel: 021/789789

BRZI KONTAKT


© Poliklinika LabPlus

Loading...
KONTAKTIRAJTE NAS