Kompletna krvna slika ili KKS pretraga je kojom određujemo ukupan broj krvnih stanica (eritrociti, leukociti i trombociti), količinu hemoglobina, hematokrita, kao i eritrocitnih parametara (MCV, MCH i MCHC). Osnovna razlika kompletne krvne slike (KKS) u odnosu na krvnu sliku (KS) je što se unutar KKS leukociti dodatno diferenciraju na subpopulacije: granulocite (neutrofili, eozinofili i bazofili), limfocite i monocite. To pomaže u razlikovanju akutne i kronične upale te bakterijske i virusne infekcije. Kompletna krvna slika je pretraga koja se odnosi SAMO na krvne stanice. Za mjerenje glukoze, kolesterola, enzima i sl., potrebno je napraviti zasebne pretrage, jer to ne obuhvaća kompletna krvna slika.

Kada trebate pretragu?
Ove pretrage trebate kada ste na redovitom godišnjem sistematskom pregledu zdravlja, ako se osjećate loše, ako imate povišenu tjelesnu temperaturu, ako ste u infektu, ako postoji sumnja na anemiju, infektivnu mononukleozu, leukemiju, ako imate obilne menstruacije, krvarenje iz probavnog trakta, ako ste trudni, ako uzimate često lijekove, ako ste na kemoterapiji ili imate poremećaje zgrušavanja krvi.

Kompletna krvna slika ili KKS, nije jedinstvena pretraga, već niz pretraga u koje spadaju:

 • broj leukocita
 • diferencijalna krvna slika (leukocita)
 • hemoglobin
 • hematokrit
 • broj eritrocita
 • indeksi eritrocita
 • broj trombocita

Kompletna krvna slika je osnovna laboratorijska analiza krvi koja se radi zbog procjene općeg zdravstvenog stanja i otkrivanja različitih poremećaja poput: anemije, infekcije, virusnih oboljenja, stanja uhranjenosti organizma i izloženosti otrovnim materijama. Ovom analizom krvi dobiva se uvid u broj i kvalitetu eritrocita, trombocita i leukocita.

ERITROCITI (Er)
Crvena krvna zrnca su krvne stanice koje sadrže hemoglobin i sudjeluju u prijenosu kisika i ugljik dioksida u organizmu.

Referentne vrijednosti:
M 4,5 – 6,3 x 10 na 12/l
Ž 4,2 – 5,4 x 10 na 12/l

Što ako imam povećan broj eritrocita?
Povećan broj: dehidratacija, policitemija (rijetko oboljenje)

Što ako imam smanjen broj eritrocita?
Smanjen broj: jedan od pokazatelja anemije zajedno sa hematokritom, hemoglobinom i eritrocitnim konstantama

LEUKOCITI (Le)
Bijela krvna zrnca stvaraju se u koštanoj srži i imaju ulogu u zaštiti organizma od infekcije, pri čemu svaka određena populacija leukocita (ima ih 5) ima posebnu funkciju, što se vidi u leukocitarnoj formuli koja se radi nezavisno od krvne slike, a preporučuje se kao obavezna dopuna koja upotpunjava sliku o stanju organizma.

Referentne vrijednosti:
4 – 10 x 10 na 9/l

Što ako imam povećan broj leukocita?
Povećan broj: bakterijska infekcija

Što ako imam smanjen broj leukocita?
Smanjen broj: leukocitoza, virusno oboljenje, kod kemoterapije, primjene nekih lijekova

HEMOGLOBIN (Hb)
Hemoglobin je sastojak eritrocita i predstavlja proteinski kompleks koji prenosi kisik iz pluća u tkiva i ugljik dioksid iz tkiva natrag u pluća.

Referentne vrijednosti:
M 140 – 180 g/l
Ž 120 – 160 g /l

Smanjen broj: anemija (gleda se s eritrocitima i hemoglobinom i željezom)

HEMATOKRIT (Htc)
Hematokrit predstavlja volumen eritrocita u jedinici pune krvi.

Referentne vrijednosti:
M 0,40 – 0,50 L/l
Ž 0,35 – 0,48 L/l

Povećan broj: policitemija rubra vera (rijetka bolest čiji je uzrok nepoznat javlja se kod starijih osoba)

Smanjen broj: dehidratacija, anemija

TROMBOCITI (Tr)
Trombociti su krvne pločice koje imaju ulogu u hemostazi i zgrušavanju krvi.

Referentne vrijednosti:
150 – 400 x 10 na 9/l

Što ako imam povećan broj trombocita?
Povećan broj: tromboza (spontano zgrušavanje krvi)

Što ako imam smanjen broj trombocita?
Smanjen broj: autoimuna oboljenja, spontana točkasta krvarenja, kod primjene citostatika, poslije transfuzije krvi

ERITROCITNE KONSTANTE
U okviru kompletne krvne slike rade se i takozvane eritocitne konstante koje daju informaciju o kvaliteti eritrocita.

 • MCV (mean cell volume) – veličina eritrocita
 • MCH (mean cell hemoglobin) – prosječna količina hemoglobina u eritrocitu
 • MCHC (mean cell hemoglobin concentration) – prosječna koncentracija hemoglobina u eritrocitu
 • RDW (red cell distribution width) – raspodjela eritrocita po volumenu

ERITROCITNE KONSTANTE
Trombocitne konstante daju informaciju o morfološkim osobinama trombocita, o njihovom volumenu, veličini.

 • MPV (mean platelet volume) – raspodjela trombocita po volumenu
 • PDW (platelet distribution width) – prosječni volumen trombocita

Kako se pripremiti za pretragu?
Za točan ishod analitičkog postupka neophodno je pridržavati se uputa, a točne upute za pripremu prije uzimanja uzorka pročitajte na www.poliklinika-labplus.hr/priprema-za-pretrage

Poliklinika LabPlus Zagreb
info-zg@poliklinika-labplus.hr

Medicinsko biokemijski laboratorij
Prijepoljska 19b, 10000 Zagreb
Tel: 01/2993595

Medicina rada
Maksimirska cesta 282, 10000 Zagreb
Tel: 01/2929502

Mikrobiologija
Maksimirska cesta 282, 10000 Zagreb
Tel: 01/7987480

Poliklinika LabPlus Split
info-st@poliklinika-labplus.hr

Medicinsko biokemijski laboratorij
Dubrovačka 1, (ulaz sa Poljičke ceste). 
21000 Split, Tel: 021/789789

BRZI KONTAKT


© Poliklinika LabPlus

KONTAKTIRAJTE NAS