Kreatinin klirens (KEK) je test za funkcionalnu sposobnost bubrega (izlučivanje tvari iz organizma putem mokraće). Pod pojmom klirensa podrazumijeva se volumen krvi koja se prolaskom kroz bubrege “očisti” od neke tvari u jedinici vremena. Za izračun KEK-a određuje se kreatinin u krvi i kreatinin u 24-satnom urinu, mjeri se volumen skupljenog urina i izračunava se površina tijela (prema visini i težini pacijenta).

Kada trebate pretragu?
Ovu pretragu trebate po preporuci liječnika za provjeru funkcije bubrega, naročito ako imate dijabetes, visoki krvni tlak ili prethodno dijagnosticiranu bubrežnu bolest.

Što obuhvaća pretraga?
Za određivanje klirens kreatinina iz krvi uzima se krv iz vene. Treba donijeti i mokraću prikupljanu tijekom čitavog dana i noći (24-satna mokraća). Rezultati određivanja su gotovi isti dan.

Kako se pripremiti?
Za određivanje kreatinina u krvi ne trebate biti natašte. Dozvoljen je lagani (dijetalni) jutarnji obrok.

Poliklinika LabPlus Zagreb
info-zg@poliklinika-labplus.hr

Medicinsko biokemijski laboratorij
Prijepoljska 19b, 10000 Zagreb
Tel: 01/2993595

Medicina rada
Maksimirska cesta 282, 10000 Zagreb
Tel: 01/2929502

Mikrobiologija
Maksimirska cesta 282, 10000 Zagreb
Tel: 01/7987480

Poliklinika LabPlus Split
info-st@poliklinika-labplus.hr

Medicinsko biokemijski laboratorij
Dubrovačka 1, (ulaz sa Poljičke ceste). 
21000 Split, Tel: 021/789789

BRZI KONTAKT


© Poliklinika LabPlus

KONTAKTIRAJTE NAS