B2M je protein male molekularne težine, normalno prisutan na membranama svih stanica koje sadrže jezgru, međutim u većoj mjeri ga stvaraju samo neke stanice imunološkog sustava. Zbog male molekularne težine slobodno prolazi u urin, a može se naći i u likvoru. Stoga ga je, osim u krvi moguće određivati i u urinu i u likvoru.

Tumorska specifičnost: multipli mijelom (plazmocitom), kronična limfocitna leukemija, neki limfomi

Koristi se uglavnom kao pokazatelj odgovora na terapiju, a posebno je značajna njegova prognostička uloga kod multiplog mijeloma. Više vrijednosti u krvi upućuju na teži i agresivniji oblik bolesti.

Poliklinika LabPlus Zagreb
info-zg@poliklinika-labplus.hr

Medicinsko biokemijski laboratorij
Prijepoljska 19b, 10000 Zagreb
Tel: 01/2993595

Medicina rada
Maksimirska cesta 282, 10000 Zagreb
Tel: 01/2929502

Mikrobiologija
Maksimirska cesta 282, 10000 Zagreb
Tel: 01/7987480

Poliklinika LabPlus Split
info-st@poliklinika-labplus.hr

Medicinsko biokemijski laboratorij
Dubrovačka 1, (ulaz sa Poljičke ceste). 
21000 Split, Tel: 021/789789

BRZI KONTAKT


© Poliklinika LabPlus

Loading...
KONTAKTIRAJTE NAS