Uzročnik hepatitisa C je RNA flavivirus otkriven 1989. godine. Od zaražene na nezaraženu osobu virus se prenosi na dva osnovna načina parenteralno i neparenteralno.

Ovaj se oblik virusne upale jetre najčešće prenosi parenteralnim putem, a izuzetno je čest oblik virusne infekcije u ovisnika o intravenskim drogama. Moguć je vertikalni prijenos sa zaražene majke na dijete, ali puno rjeđe od hepatitisa B.

U svijetu se procjenjuje da je od hepatitis C virusom zaraženo 170 milijuna osoba. Cjepivo protiv ove infekcije ne postoji. Do danas je poznato 9 glavnih genotipova virusa C, označenih od 1 do 9, a neki su podijeljeni u subtipove, od koji su najčešći europski tipovi 1a, 1b, 2c, dok je genotip 3 najzastupljeniji među rizičnom skupinom ovisnika. Najčešći genotip u Hrvatskoj je 1b.

Oko 80% inficiranih razvije kronični oblik bolesti, koji može, ako se ne prepozna i ne liječi , u vremenu od oko 25 godina nakon infekcije u 20-30% slučajeva prijeći u cirozu ili karcinom jetre sa smrtnim ishodom. Stoga je danas HCV infekcija najčešći razlog za transplantaciju jetre. 

Kao probirni test na hepatitis C u krvi se određuje serološki marker – anti-HCV.

Više o pretragama i virusima hepatitisa
Za sve dodatne informacije, molimo kontaktirajte nas na: 01 4673 648 ili info@poliklinika-labplus.hr

Poliklinika LabPlus Zagreb
info-zg@poliklinika-labplus.hr

Medicinsko biokemijski laboratorij
Prijepoljska 19b, 10000 Zagreb
Tel: 01/2993595

Medicina rada
Maksimirska cesta 282, 10000 Zagreb
Tel: 01/2929502

Mikrobiologija
Maksimirska cesta 282, 10000 Zagreb
Tel: 01/7987480

Poliklinika LabPlus Split
info-st@poliklinika-labplus.hr

Medicinsko biokemijski laboratorij
Dubrovačka 1, (ulaz sa Poljičke ceste). 
21000 Split, Tel: 021/789789

BRZI KONTAKT


© Poliklinika LabPlus

KONTAKTIRAJTE NAS